Slik sletter du brukere i Mercell

Når en Mercell-bruker slutter eller tilgangen til en medarbeider skal stoppes, kan systemadministratoren i din virksomhet slette brukeren i Mercell. 

Med "slette" en bruker mener vi egentlig at vedkommende blir deaktivert og tilgangen blir sperret. Siden sporbarheten i systemet må opprettholdes, vil brukeren fortsatt være registrert i systemet.

Klikk på virksomhetens navn øverst til høyre i Mercell-vinduet.

 

Velg fanen Brukere og klikk på navnet til vedkommende som skal deaktiveres.

 

Hvis vedkommende står som ansvarlig på konkurranser, avtaler, milepæler etc. vil du se dette her.

 

Før du deaktiverer brukeren bør du gå gjennom alle konkurranser, avtaler, milepæler etc. og endre ansvarlig. 

 

Klikk på knappen Deaktiver øverst til høyre i bildet

 

Hvis brukeren står som ansvarlig for konkurranser, avtaler, milepæler etc. vil du få opp følgende advarsel.

 

Når du har endret ansvarlig på alle konkurranser, avtaler, milepæler etc. vil fanene med konkurranser, avtaler etc. forsvinne.

 

Når du klikker på  får du denne meldingen

Klikker du OK blir brukeren deaktivert.

Ønsker du at brukeren skal aktiveres igjen, må du kontakte Mercell support.

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 3 syntes dette var nyttig