Det er mulig å hente inn maler i følgende faneblad:

  • ESDP - Avvisningsgrunner
  • ESPD - Kvalifikasjonskrav
  • Kvalifikasjonskrav
  • Krav
  • Produkter (kun kolonneoppsett)
  • Dynamiske dokumenter
  • Milepæler

 

Vær OBS på at når du setter inn en mal, kan den overskrive informasjon du har fylt ut manuelt. Vi anbefaler derfor å starte med å sette inn en mal, for så å redigere innholdet etterpå.

For å hente inn en mal klikker du på Mal-symbolet. Eksempel fra fanebladet kvalifikasjonskrav:

 

Du vil så få opp en oversikt over alle maler som er tilgjengelig for det aktuelle fanebladet. 

 

 

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig