I fanen Leverandører kan du se leverandører som er aktive på konkurransen; meldt interesse, ønsker å tilby osv. Hva betyr de forskjellige statusene?

Med "aktive leverandører" menes leverandører som har meldt interesse og/eller har ønske om å delta i konkurransen. Inviterte leverandører får automatisk status "Har tilgang".

 

08 Konkurranse_2.png

 

Hva betyr de forskjellige statusene?

Leverandørene får forskjellig status ettersom hvilke aktiviteter de foretar seg i Mercell. Disse er som følger:

  • Har tilgang: Hvis du har invitert en leverandør til en begrenset konkurranse, vil de automatisk ha tilgang til konkurransen, men de har så langt ikke vært inne på konkurransen og sett på innholdet. 
  • Meldt interesse: Leverandøren har funnet frem til konkurransen på Doffin eller via varslingstjenester, og klikket på en knapp merket med "Meld interesse". Dette betyr imidlertid ikke at han har orientert seg om innholdet i konkurransen.
  • Lest: En leverandør som har meldt interesse og med tilgang til konkurransen, har klikket seg inn på konkurransen, og sett på innholdet. 
  • Ønsker å tilby: Før en leverandør kan begynne på levere tilbudet, må han klikke på en knapp for å bekrefte at han ønsker å levere tilbud. Med status "Ønsker å tilby" har han klikket på denne knappen, og du kan derfor forvente å motta et tilbud. Dette betyr ikke at han er forpliktet til å levere tilbud.
  • Ønsker ikke å tilby: Leverandøren har klikket på en knapp som er merket med "Jeg ønsker ikke å tilby". Leverandøren kan imidlertid ombestemme seg og levere tilbud allikevel. Når han klikker på "Jeg ønsker ikke å tilby" kan han velge om han ønsker å motta varsel om ny informasjon eller endringer i konkurransen, eller ikke. Han kan da, på bakgrunn av ny informasjon velge om han ønsker å tilby allikevel.
  • Levert tilbud: Ikke overraskende betyr dette at leverandøren har levert et tilbud.

 

Etter tilbudsfristens utløp, vil du her finne leverandører som har meldt interesse, men valgt å ikke levere tilbud. Dersom du har avvist en leverandør, finner du denne her.

09 Konkurranse_2.png

 

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig