eBevis er kun tilgjengelig når virksomheten din har lisens for eBevis i Mercell. Ta kontakt med systemadministrator dersom du ikke finner igjen valgene for eBevis som vi viser deg i denne veilederen.

I denne veilederen viser vi deg hvordan du registrerer konkurransen for å motta dokumentasjonsbevis gjennom eBevis. Vi skal også vise deg hvordan dokumentasjonen fremkommer i Mercell etter at tilbudsfristen er gått ut, og leverandøren har gitt nødvendig samtykke.

Er det noe du lurer på om eBevis? Les noen spørsmål og svar her.

 

Husk at eBevis er direkte knyttet til ESPD-skjemaet. Når du ønsker å bruke eBevis på konkurranser hvor ESPD-skjemaet ikke automatisk blir aktivert, må du derfor manuelt aktivere ESPD.

 

Selv om eBevis er knyttet til ESPD-skjemaet, så betyr ikke det at du ikke kan bruke eBevis på konkurranser hvor ESPD ikke er obligatorisk. Faktisk vil vi anbefale at du bruker eBevis på alle konkurranser hvor leverandøren skal levere firmaattest, skatteattest og dokumentasjon på økonomisk kapasitet.

Denne veilederen tar derfor for seg de kravene og dokumentasjonen som spesifikt er knyttet til eBevis, mens utfylling og veiledning knyttet til ESPD-skjemaet generelt er dekket i ESPD Avvisningsgrunner og ESPD Kvalifikasjonskrav.

 

Slik aktiverer du eBevis og ESPD-skjemaet

Hvis du skal publisere en konkurranse under EØS-terskelverdi, må du manuelt aktivere ESPD-skjemaet. Gå til fanen Betingelser og huk av for Bruk ESPD i Mercell.

mceclip0.png

 

Legg merke til at at muligheten for å velge eBevis ikke kommer frem før etter at du har aktivert ESPD. Konkurranser over EU-terskelverdi vil ha ESPD aktivert automatisk.

Huk nå av for eBevis. Dette aktiverer eBevis for denne konkurransen. 

mceclip1.png

 

ESPD-krav og dokumentasjonsbevis

eBevis dokumentasjonspakken består av følgende dokumentasjon:

Denne dokumentasjonen er knyttet til spesifikke krav i ESPD-skjemaet, og du kan velge hvilken dokumentasjon du ønsker å motta ved å huke av for det korresponderende kravet. Dersom informasjon om konkurssituasjon og antall ansatte i bedriften ikke er relevant, unnlater du å aktivere disse kravene.

Skatt- og momsattest, og informasjon om konkurs- eller insolvenssituasjon ligger under ESPD avvisningsgrunner. De øvrige ligger på ESPD kvalifikasjonskrav.

Oppdatert skatt- og momsattest

Her må du huke av for Betaling av skatter og avgifter.

mceclip2.png

Om leverandøren er i en konkurs- eller insolvenssituasjon

mceclip3.png

 

De øvrige kravene finner du under ESPD Kvalifikasjonskrav.

Firmaattest

Her huker du av for Registrert i handelsregister eller foretaksregister.

mceclip4.png

 

Siste 3 års regnskap

Mange oppdragsgivere har gått bort fra å be om komplett regnskap, og velger i stedet å innhente kredittvurderingsrapport. Hvis det er situasjonen hos deg, dropper du å huke av for dette kravet.

eBevis henter automatisk de siste 3 års godkjente regnskap, og du har ikke muligheten til å velge kun siste år eller de to siste år.

Dersom dere stiller spesifikke krav til omsetning jf. FOA § 16-3 klikker du på blyanten til høyre og oppgir minimumskravet.

mceclip5.png

 

Leverandørens etableringsdato

Informasjon om leverandørens etableringsdato kan være relevant i tilfeller hvor leverandøren er et nyopprettet selskap som ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiveren har krevd, jf. FOA  16-4 (2).

mceclip0.png

 

Antall ansatte i bedriften

mceclip6.png

mceclip7.png

 

Deretter fortsetter du å registrere konkurransen på vanlig måte.

 

Veiledning til leverandørene om eBevis

Vi anbefaler at du gir informasjon til leverandørene om eBevis i konkurransegrunnlaget. Her er et eksempel på en veiledningstekst:

Oppdragsgiver benytter eBevis i denne konkurransen. eBevis gjør det mulig for oppdragsgiver å elektronisk hente inn opplysninger som dokumenterer at du oppfyller kvalifikasjonskravene knyttet til firmaattest og økonomisk kapasitet, og at det ikke foreligger avvisningsgrunner mht. skatter og avgifter. Oppdragsgiver kan få tilgang til virksomhetsinformasjon fra Brønnøysundregistrene og restanser fra Skatteetaten.

Før oppdragsgiver kan hente opplysninger gjennom eBevis, må du gi samtykke. Dette gjøres i Altinn.

Dersom du ikke samtykker til bruk av eBevis må dokumentasjonen oppdragsgiver ber om sendes inn manuelt.

Her finner du en veileder til leverandørene om eBevis og fullmaktsprosessen: Gi fullmakt på ebevis.

 

Visning av dokumentasjonsbevisene

Når tilbudsfristen er gått ut, og leverandøren har gitt fullmakt, vil informasjonen i eBevis være tilgjengelig i Sammenlign tilbud-bildet.

I bildene nedenfor er det kun vist to leverandører, hvorav den ene ikke er norsk. eBevis gjelder altså kun norske leverandører. Utenlandske leverandører må dokumentere forholdene på vanlig måte med dokumenter.

Klikk på Sammenlign tilbud

mceclip8.png

Velg Avvisningsgrunner i  Evaluering/status

mceclip9.png

 

Scroll ned til B: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER BETALING AV SKATTER, AVGIFTER OG TRYGDEAVGIFTER. Her ser du at informasjon knyttet til eBevis har rød overskrift. I eksempelet her ser vi at leverandøren har vesentlige restanser på skatt og moms. Ikke bra.

mceclip10.png

 

Scroll videre nedover til Konkurs. Her ser vi at leverandøren ikke er begjært konkurs.

mceclip11.png

 

For å sjekke firmaattest og se siste 3 års regnskap, klikk på Kvalifikasjonskrav.

mceclip12.png

 

Scroll ned til Registrert i handelsregister eller foretaksregister. Her ser du det står Ja, og du finner url til firmaattesten. Bruk markøren og merk url-en, høyreklikk og velg "Gå til https://......". Firmaattesten åpnes nå i nettleseren din.

mceclip14.png

 

Lenger ned finner du informasjon om Økonomisk og finansiell kapasitet og "Totale" årsomsetning. På samme måte som med firmaattesten finner du url til regnskapene de siste 3 årene.

mceclip15.png

 

Leverandørens stiftelsesdato finner du under Leverandørens etableringsdato.

mceclip16.png

 

All denne informasjonen vil du også finne i anskaffelsesrapporten. Klikk på Tilbake

mceclip17.png

 

Klikk deretter på Rapport

mceclip18.png

 

Søk deg frem til leverandørenes tilbud og se gjennom leverandørens svar på ESPD avvisningsgrunner og kvalifikasjonskrav.

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig